morderca

Seryjni przestępcy i mordercy – Serwis kryminalny Morderstwa.pl

Szanowny Czytelniku!

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu. Serwis ten ma charakter edukacyjny, jego celem jest szerzenie świadomości obywateli w zakresie najgorszego typu przestępczości, tj. przestępczości przeciwko życiu lub zdrowiu ludzkiemu. To właśnie od nas dowiesz się czym jest morderstwo, jaką przyjmuje kwalifikację prawną wedle systemów prawnych różnych krajów. To od nas dowiesz się, jacy byli najsłynniejsi mordercy a także kto odpowiada za zamachy terrorystyczne.

Każdą postać i każde zdarzenie będziemy analizowali dogłębnie, próbując równocześnie odnaleźć odpowiedź na siedem złotych pytań kryminalistyki (które szeroko omówimy w artykule).

Na potrzeby serwisu przyjmijmy, iż używane w serwisie pojęcie morderstwa odnosi się do kwalifikowanej formy zabójstwa.

Morderstwa a zabójstwa – definicja i różnice.

[su_highlight]Wiele osób zastanawia się, co to jest morderstwo. W polskim prawie pojęcie morderstwa nie występuje, jednakże w mowie potocznej przyjęte jest, iż morderstwem jest każde zabójstwo kwalifikowane, określone w artykule 148 par 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny. Owy artykuł mówi o tym, iż zabójstwem kwalifikowanym jest każde zabójstwo, które zostało popełnione w jednej z następujących okoliczności:
– ze szczególnym okrucieństwem;
– w związku z wzięciem zakładnika, dokonania gwałtu lub rozboju;
– przy użyciu materiałów wybuchowych;
– w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.[/su_highlight]

Jak widać, nie każde zabójstwo jest morderstwem, lecz każde morderstwo jest zabójstwem.

W systemach prawnych innych krajów pojawia się zróżnicowanie czynu na zabójstwo i morderstwo, również kwalifikowane, co zaprezentujemy w osobnym artykule.

Porównamy rozwiązania stosowane zarówno w najbardziej liberalnych krajach, jak i tych stosujących systemy bardzo rygorystyczne z punktu widzenia naszego systemu prawnego.

Szeroko pojęta sztuka, czy to w postaci filmów czy też książek, wielokrotnie gloryfikuje sprawców morderstw, próbując doszukać się w ich zachowaniu cech
pozytywnych, naciągając pewne fakty, dopasowując do głównego zamysłu autora.
W naszych materiałach odniesiemy się więc także do postaci fikcyjnych, dokonując dokładnej analizy ich działalności, doszukując się przy tym inspiracji w realnych sprawcach zabójstw.

Seryjni mordercy.

Osobną kategorią w kanonie przestępczości są seryjni mordercy. Na świecie w więzieniach przebywają tysiące osób, które odebrały życie więcej niż jednej osobie. Przedstawimy ich sylwetki, postaramy się wyjaśnić motywy ich działania. W naszych artykułach zawrzemy także relacje z ich procesów sądowych, zaprezentujemy także informacje, w jaki sposób seryjni mordercy wpadli w ręce wymiaru sprawiedliwości. Śledztwa w przypadku seryjnych morderców to zagadki niemalże bez końca, mnożące się pytania i wątpliwości i znikąd odpowiedzi.

Rozwiejemy także wątpliwości, czy sprawców zamachów terrorystycznych można nazwać seryjnymi mordercami, czy każde zabójstwo mnogie jest dziełem seryjnego mordercy, a także postaramy się odpowiedzieć na pytanie, skąd taka fascynacja mordercami. Powiemy zarówno o naszych krajowych mordercach jak i o mordercach światowej sławy. Odniesiemy się także do tezy, iż Kuba Rozpruwacz, jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców, był ….Polakiem.

Płatni zabójcy i zamachy terrorystyczne.

Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach. Informacja o kolejnym zamachu terrorystycznym robi na społeczeństwie coraz mniejsze wrażenie. Zamachy z 11 września, zbrodnia na wyspie Utoya, zamachy w Londynie i Madrycie… Długo można wymieniać, ile razy przelała się krew osób niewinnych, jako efekt fanatyzmu religijnego czy też chorej ideologii. Skupimy się na przedstawieniu zamachów w sposób wielowątkowy, próbując zrozumieć, co kierowało sprawcami, dlaczego pomysłodawcy nie byli wykonawcami zamachów, a także sprawdzimy, czy z danego zamachu zostały wyciągnięte wnioski. Zaprezentujemy także szereg porad, jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia, by swoim zachowaniem niepotrzebnie nie zwiększyć ilości ofiar zamachu.

Płatni zabójcy – nieformalna elita wśród środowisk przestępczych. Przedstawimy sylwetki najbardziej znanych „cyngli” wraz z przebiegiem ich „kariery”, napiszemy także o ich mocodawcach a także zleceniach, które wykonali. Realizatorzy z Wołomina, Pruszkowa, amerykańskich gangów, włoskiej i rosyjskiej mafii – łączy ich jedno. Zabijali za pieniądze, bez skrupułów mordując mężczyzn i kobiety- dorosłych, starców a także dzieci. Wielu z nich przetrwało rozpady grup przestępczych, zostali niejako zapomniani. Pozostali odbywają wieloletnie wyroki więzienia, część z nich sama stała się celem innych cyngli.

Najnowsze informacje z kraju i zagranicy.

Będziemy na bieżąco informowali o najważniejszych zdarzeniach, zarówno tych o zasięgu globalnym jak i lokalnym. Będziemy analizowali, jak w poszczególnych krajach zmieniała się wykrywalność sprawców przestępstw przeciwko życiu, z uwzględnieniem zmian w metodyce pracy pionów śledczych, wynikających ze zmian legislacyjnych oraz będących następstwem wprowadzenia do służby rozwiązań bazujących o najnowsze zdobycze techniki.

Przedstawimy także zarys sposobu pracy śledczych, obalimy wiele mitów dotyczących zarówno pracy kryminalistycznej jak i operacyjnej. Zajmiemy się także tematyką od drugiej strony: rozbijemy niemalże na atomy zorganizowane grupy przestępcze, skupiając się na tym, w jaki sposób powstawały, jaki był sposób i zakres ich działania, jak również w jaki sposób doszło do zakończenia ich działalności.